5 Comments

  1. Rossitca says:
    2

    Какво съвпадение, и аз вчера вечерта харесах този дом и писах за него, и въобще не видях, че и на теб е направил впечатление 🙂 Страхотен е:-)

  2. Pingback: SCANDINAVIAN HOME | Quality Furniture Center

  3. Pingback: Inspiring Homes / Swedish Flair | Pistols Republic

  4. Pingback: Monday Madness - Spunkyrella

Leave a Reply to Rossitca Cancel reply

INDEX